Het debuut van The Downtown Cajun Band

Op 11 januari 2003 ging het gebeuren om 20.30 uur.
In Poppenwier in de provincie Friesland.
De locatie was de TRILKER, Marsherne 2, Poppenwier in Friesland.
Vooraf was er de mogelijkheid om CAJUN eten te nuttigen vanaf 19.30 uur.
Het eten was heerlijk en daar danken wij Koos en Loes Kuindersma en Jos de Kreek.
Ook Titus de Wolf zeer bedankt voor de organisatie.